ZAKLJUČEK TEČAJA VP 1 V LOKAVCU

Tečaj smo pričeli 25.01.2024 s teoretičnim delom v prostorih dvorane Edmunda Čibeja v Lokavcu. Predstavitev namena tečaja je podrobno predstavil Angel Vidmar. Prijavljenih je bilo 7 vodnikov psov, ki so se vsi udeležili uvodnega srečanja. Dogovorili smo se , da se tečaj odvija v ponedeljkih in četrtkih. Tečaj , ki ga je vodila kinološka sodnica Hana Lozej Sulkić so obiskoval: 4. Bavarski barvarji,  Honoverski barvar, brak jazbečar in Nemški lovski terier. Vodniki so redno in vestno prihajali na tečaj in utrjevali predstavljene naloge tudi doma. Tudi psi so v veliki meri osvojili vaje katere so vodniki zahtevali od njih. Tečaj smo zaključili v četrtek 11.04.2024 z zadnjim srečanjem in podelitvijo diplom za uspešno opravljeno delo. Ob skromni pogostitvi in sproščenem pogovoru smo se kar dolgo zadržali v prostorih dvorane. Hvala vsem udeležencem za dobro vzdušje v skupini.

Zahvala Hani Lozej Sulkić za vodenje tečaja, ter Angel Vidmarju za pomoč in nudenje prostorov in igrišča KS Lokavec.  

Tajnik LKD Gorica

Jožko Vidmar

SOBOTA 28.10.2023 PNZ GONIČEV IN BRAK JAZBEČARJEV + TO V LD KRAS-DUTOVLJE

V soboto 28.oktobra smo se zbrali pri lovskem domu LD Kras- Dutovlje vsi prijavljeni vodniki lovskih psov s svojimi psi, kinološka sodnika, lovski pripravniki in člani LD Kras-Dutovlje.

Po dolgem času smo tudi pričakali sončen dan, kot nalašč, da psi opravijo preizkušnjo v lepem vremenu.

Po pozdravnem nagovoru vodje prireditve, gospodarja LD in vodje sodniškega zbora smo izžrebali kartončke s številkami po katerih bodo psi opravili preizkušnjo.

Najprej pa so bili telesno ocenjeni trije psi nato so vsi odšli na teren.

Na preizkus naravnih zasnov je bilo prijavljenih 15 psov lovskih pasem: istrski kratkodlaki gonič, brak jazbečar, slovaški gonič, posavski gonič, srbski gonič, beagle...

Vsi psi so preizkušnjo opravili.

Po končani kinološki prireditvi je sledila še pogostitev v lovskem domu.

Za sodelovanje se LKD Gorica zahvaljuje lovski družini  KRAS-DUTOVLJE.

 

lovski zdravo

Peras Robert

 

SOBOTA: 07.10.2023 PNZ ZA GONIČE IN BRAK JAZBEČARJE  v   LD  SMAST

 

Dne 7.10.2023 je potekal PNZ goničev in brak jazbečarjev v LD SMAST.

V lepem sončnem jutru smo se zbrali pri planinski koči na planini Kuhinja!

Kot vodja prireditve sem hkrati predstavljal tudi LD. Predstavil sem družino, opisal mejo lovišča, divjad ki se nahaja na našem območju, ki je bogato predvsem s srnjadjo zajci pa tudi niso izjema!

Po pozdravu udeležencev in predstavitvi LD sem vodnikom zaželel uspešno delo nato pa predal besedo kinološkemu sodniku Ambrožič Milošu.

Kinološki sodnik je vse udeležence prireditve pozdravil jim predstavil potek preizkušnje in jim zaželel uspešno delo.

Iz zbornega mesta smo se peš odpravili v lovišče in po nekaj metrih je bil prvi pes že na delu!

Preizkušnje se je udeležilo šest vodnikov s svojimi štirinožnimi prijatelji ter dva pripravnika kateri je bil eden hkrati vodnik psa!

Vsi so uspešno opravili preizkušnjo!

Po končam delu smo se ponovno zbrali pri planinski koči Kuhinja kjer sva s kinološkim sodnikom opravil še administrativni del kateremu je sledila podelitev!

Po zaključku uradnega dela je sledila malica z dobro gorsko joto s klobaso ter kozarčkom vina!

 

 LKD Gorica - Nova Gorica se LD Smast zahvaljuje za uporabo lovišča ter pogostitev.

 

 

Vodja prireditve!

Kravanja Jure 

 

SOBOTA 21.10.2023 MLADINSKA  IN VZREJNA PREIZKUŠNJA  ZA PREPELIČARJE PNZ ZA PRINAŠALCE V LD LIJAK

Nekaj pred 8 uro smo se zbrali pri stari osnovni šoli v Šempasu, kjer so nas pričakali lovci LD Lijak. Glede na slabe vremenske napovedi smo pohiteli z administrativnimi deli: pregled rodovnikov, knjižic o cepljenju proti steklini in kontrola čipov. Po uvodnem pozdravu vodnikov psov, lovcev lovske družine Lijak in kinološkega sodnika sem  na kratko predstavil delovanja LKD Gorica –Nova Gorica. Zatem je besedo dobil  starešina LD Lijak Stanislav Sanabor, ki je predstavil delovanje lovske družine, vrste divjadi s katerimi gospodarijo, pa tudi težave, ki jih povzročajo zveri.  Kinološki sodnik Tomaž Dajčar je predstavil nov pravilnik za preizkušnje prepeličarjev, ki se je kar korenito spremenil. Nato pa smo se odpravili v lovišče.

Na preizkušnjo se je prijavilo 8 vodnikov s psi prepeličarji, preizkušnje pa se je udeležilo 7 vodnikov. Pet vodnikov je opravljalo vzrejno preizkušnjo, vodnik in vodnica pa mladinsko preizkušnjo. Ob prihodu na kraj, ki so ga izbrali lovci LD Lijak za  iskanja zajca, smo najprej opravili vzdržnost pri strelu kot se po novem imenuje ta preizkus. Za vsakega psa posebej so ob hoji in iskanju vodniki  oddali dva strela. Spremljevalci so nato sodnika in vodnike odpeljali skozi breskov nasad ,vinograd, opuščen  in kmalu so psi dvignili prvega zajca. Ko je bila ta naloga opravljena  smo pričeli z vlečko in  prinašanje fazana, tudi tukaj so bili vsi psi uspešni. Pri vlečki in prinašanju zajca pa dva psa naloge nista opravila. Ob zadrževalniku Vogršček smo opravili še prinašanje race iz vode. Tudi tukaj je potreben strel preko psa, ko plava proti raci. Vsi trije psi so nalogo opravili. Prav tako sta oba psa, ki sta opravljala mladinsko preizkušnjo pokazala vodo ljubnost s prostim plavanjem. Žal  nam, ni uspelo opraviti tudi PNZ za prinašalce, čeprav prepozno se je na preizkušnjo prijavil vodnik z dvema labradorcema. Sodnik Jože Rus, ki smo ga rezervira že meseca  marca nam je zaradi poškodbe kolena udeležbo odpovedal. Sodnika, ki bi ga zamenjal pa žal ni uspel zagotoviti.

Preizkušnjo sta si ogledala dva lovska pripravnika.

Zaključek smo pripravili v gostišču pri Olgi. Sodnik je še izpolnil ocenjevalne liste, vpisal rezultate v rodovnike in jih ob komentarju izročal vodnikom. Vodnika, ki preizkušnje niso opravila je spodbujal naj vztrajajo saj so psi dobri, so pa imeli mogoče slab dan. Kljub slabim vremenskim napovedim smo jo kar dobro odnesli, saj nas je le enkrat namočilo. Žal pa je prav ta dež povzročil težave pri prinašanju zajca.

Najprej bi se rad zahvalil vodnikom za strpnost in medsebojno pomoč, zahvalil bi se sodniku  za korektno  opravljeno delo. Posebna zahvala starešini  LD  LIJAK in njegovim pomočnikom, za topel sprejem, izredno dobro izbran teren za preizkušnjo ter za pogostitev saj smo se ob jedači in pijači v sproščenem pogovoru zadržali še pozno v popoldan.

Vodja prireditve

Jožko Vidmar                                                     

Preberi več
SOBOTA 14.10.2023 JZP, ŠPP IN PP ZA PTIČARJE V LD TABOR DORNVERK-BRANIK

Jesenska vzrejna preizkušnja, širša poljska preizkušnja in poljska preizkušnja (JZP, ŠPP in PP) za ptičarje 14.10.2023 v organizaciji LKD Gorica Nova Gorica

Lovska družina Tabor Dornberk – Branik nam je svoje lovišče nudila za izvedbo prireditve. LD Tabor Dornberk - Branik je bila ustanovljena leta 1950 in ima nekaj nad 3000 ha lovišča, ki obsega braniško in dornberško dolino in se dviguje na obronke kraške planote. Gospodari z divjim prašičem, srnjadjo in jelenjadjo, male divjadi, kot drugod skoraj ni več. Ima dva lepa lovska domova, enega na Gori pod prevalom Železna vrata in enega pod Grižnikom nad Branikom.

Na prireditev so bili prijavljeni štirje vodniki s psi ptičarji pasme nemški žimavec, same prireditve pa so se udeležili trije vodniki Jordan Godnič in David Jazbec s psicama, ter Darko Miklavčič s psom.

V soboto zjutraj pred osmo uro smo se zbrali v Braniku blizu dvorane, pod mogočnim gradom Rihemberk, ki je v zgodovinskih virih prvič omenjen leta 1230, kraj pa je prvič omenjen že leta 1200 kot Branica (Breniz), kasneje je kraj dobil ime po gradu Rihemberk in je od leta 1955 poimenovan Branik. Tu je služboval tudi pesnik Simon Gregočič, ki je kraju ob odhodu posvetil pesem ˝Slovo od Rihemberka˝v kateri ob koncu pravi: ˝Potem ta kraj bo dom blagosti, bo sreče dom in dom kreposti, potem ta kraj bo pravi raj˝.

Kinološka sodnika na prireditvi sta bila Vladimir Kobal in Saša Volarič. Zbrane je nagovoril član Lovske družine Tabor Dornberk - Branik Ljubo Mrevlje. Ker se je bližal dež je na kratko povedal kje bomo izvajali prireditev. Udeleženci in gostje smo se zapeljali nižje od železniške postaje Dornberk, na polje ob reki Vipavi, kjer se nam je pridružil starešina LD Tabor Dornberk - Branik Hinko Gajšek.

Kraj Dornberk leži na vzpetini Čuklja in je dobil ime po istoimenskem gradu, ki je bil v 11. stoletju eden od treh najmogočnejših gradov na Slovenskem. V 15. stoletju je grad dobil dvojno obzidje in funkcijo protiturškega tabora. Ko ni bilo več turških vpadov je to vlogo izgubil in so ga postopoma razgradili in kamenje uporabili za gradnjo novih stavb. Iz teh časov je ostalo ime Tabor.

Kinološka sodnika sta obrazložila potek prireditve, ki se je pričela z iskanjem male divjadi. Žal štirinožni pomočniki male divjadi niso izsledili, ker je na polju prevladovala srnjad. Za naslednje preizkušnje se je uporabljala mala divjad iz umetne vzreje. Zadnji del preizkušnje v prinašanju in delu v vodi je bil izveden v lovišču Lovske družine Hubelj, kjer imajo priročni bajer z ločjem in vodo, s pogledom na srednjeveško mestece Sveti križ (sedaj Vipavski križ) z razvalinami nekoč mogočnega gradu grofov Attemsov. Navkljub neugodnemu deževnemu vremenu so preizkušnjo opravili vsi trije vodniki s svojimi štirinožci.

Po končani prireditvi je sledila objava rezultatov s strani kinoloških sodnikov v lovskem domu na Gori in potem pogostitev z druženjem. Ker se slednjega zaradi zadržanosti nisem udeležil, bi se tu rad zahvalil Lovski družini Tabor Dornberk – Branik za gostoljubje, starešini Hinku za vso podporo pri izvedbi prireditve in Ljubu kot spremljevalcu, zahvala obema kinološkima sodnikoma Vladimirju in Saši, vodnikom psov Jordanu, Davidu in Darku in vsem ostalim, ki so prireditev spremljali, da je tako lepo uspela.

                                                                                                              Lovsko kinološki pozdrav!

                                                                                                                                                               Marjan Paljk