Aktualno v našem društvu

PZP PTIČARJEV 2022 LD FAJTI HRIB RENČE

V soboto 9.4.2022 smo se zbrali v lovskem domu na Kremancah v LD Fajti hrib Rencče. Zbor je bil ob 8h.

Prijavljeni so bili trije vodniki z lovskimi psi. Prisotna sta bila dva sodnika - Kobal Vladimir in Volarič Saša, kar nekaj pripravnikov ter precej gledalcev. Vodja prireditve Miklavčič Darko sem predstavil LKD Gorico in potek prireditve v našem lovišču. Nato sem predal besedo sodniku Saši Volariču, ki je predstavil kaj in kako bodo ocenjevali delo psov. Na PZP ptičarjev se preizkuša naravne zasnove mladih psov.

Nato smo odšli v lovišče in prvi del preizkušnje opravili kot iskanje (šarjenje). Potem smo se preselili na bolj zaraščen teren, kjer so psi morali pokazati mirnost pred najdeno malo divjadjo (ferma).

Vsi psi so preizkušnjo opravili z visokimi številom točk.

Po opravljenih preizkušnjah sta sodnik napisala ocenjevalne liste. Nato pa ob komentarju dela in navodilih za nadalnje delo s psi, vodnikom podelila rodovnike in ocenjevalne liste, .

Po zaključku preizkušnje je sledil se lovski golaž s polento v lovskem domu.

Zahvala LD Fajti hrib Renče in njenim članom , ki so pomagali pri organizaciji preizkušnje.

Zahvala tudi sodnikoma za strokovno opravljeno delo.

 

Lep lovsko kinološki pozdrav!

 

Miklavčič Darko

ZAKLJUČEK TEČAJA VP1 V VOLČAH

S tečajem v Volčah smo letos pričeli 20.1. Prijavilo se je 13 vodnic in vodnikov iz našega LKD-ja. Tečajniki so prihajali iz območja od Goriških Brd pa vse do Bovca. Peter Raspet in spodaj podpisani sva naredila teoretično predavanje in se dogovorila kako bo tečaj potekal. Zaradi prevelikega števila psov, sva se odločila, da narediva 2 skupini. Tudi vreme nam je v letošnjem letu zelo dobro služilo, še za ostali dve leti nazaj. 

Letošnji tečajniki so bili zelo zvesti udeleženci, saj je bilo izostankov malo. To se je na koncu poznalo tudi pri njihovih psih. 

S tečajem smo zaključili 28.4., ko sta se ga udeležila tudi predsednik LKD-ja Primož Bone in tajnik LKD-ja Jožko Vidmar . Predsednik je vsakemu udeležencu podelil priznanje za udeležbo. Po zaključku smo se še dolgo zadržali ob soku in kapljici vina, ki so ga priskrbeli briški tečajniki. Ob tej priliki bi se zahvalil tudi Petru Razpetu, ki je skozi ves tečaj skrbel za foto material, ki smo ga za spomin razposlali vsem udeležencem. 

Drugo leto pa ponovno...

lep kinološki pozdrav Ivo Leban

Zahvala Petru in Ivotu za požrtvovalno in uspešno delo z vodniki in njihovimi psi.

 

OCENA ZUNANJOSTI LOVSKIH PSOV V SOLKANU

V soboto 2.4.2022 je v Solkanu v organizaciji našega društva potekala kinološka prireditev na kateri so kinološki sodniki ocenjevali zunanjost lovskih psov vseh pasem. Na prireditev so vodniki pripeljali 32 lovskih psov.

Pri otvoritvi prireditve je navzoče pozdravil predsednik LKD Primož Bone, predstavil sodnike, ki bodo opravljali oceno zunanjosti lovskih psov ter zaželel vsem, tako lovskim pripravnikom, kot vodnikom psov in članom LKD, ter kinološkim sodnikom, uspešno opravljanje današnje prireditve.

Po uvodnem pozdravu smo pričeli z ocenjevanjem zunanjosti, nekateri psi seveda iz različnih razlogov niso bili ocenjeni. Oceno zunanjosti si bodo lahko pridobili na drugih kinoloških prireditvah, ki jih bo LKD organiziral v letu 2022. Kinološki sodniki Leo Fabiani (jamarji in barvarji), Vladimir Kobal in saša Volarič (ptičarji), Miloš Ambrožič (goniči in braki) in Bojana Hladnik ( šarivci in prinašalci) so se potrudili in njihovo delo profesionalno opravili, saj pripomb udeležencev nismo imeli.

Kinološke prireditve se je udeležilo tudi 19 lovskih pripravnikov, katere sta Marjan Paljk in Robert Peras vodila po prireditvenem prostoru in jim predstavila delovanje LKD in seveda pomen kinologije in posameznih pasem psov za delo v loviščih. Po končani predstavitvi jim je bila vpisana v dnevnik lovskega pripravnika udeležba.

Idealne razmere na pokritem kotalkališču v Solkanu kljub izredno slabemu vremenu, saj je neprestano deževalo, ter dobra organizacija sta prispevala k temu, da je bila prireditev v zadovoljstvo vseh sorazmerno hitro končana.

Tako kot je to običajno se je po prireditvi nadaljevalo družabno srečanje, članov UO, strokovne komisije, ter nekaterih drugih udeležencev prireditve.

 

Tekst: Primož Bone - vodja prireditve

Foto: Ivan Leban, Primož Bone

ZBOR ČLANOV LKD GORICA - NOVA GORICA 2022

Predsednik  LKD Gorica –Nova Gorica g. Primož Bone pozdravi vse navzoče in se zahvali za njihovo udeležbo. Ker ugotavlja , da v dvorani  ni prisotnih dovolj članov za nadaljevanje zbora, pričetek zbora premakne na 18:15 tako kot zahteva 24. člen statuta LKD Gorica Nova Gorica. V tem času je g. Peter Razpet predstavil analizo iskanja zastreljene divjadi, ki jo je pripravil iz podatkov vnešenih v aplikaciji Lisjak, za trud se mu zahvaljujemo. Zatem se je zbor članov LKD nadaljeval po dnevnem redu.

Preberi več
ZAČETEK TEČAJA - VP1 v VOLČAH IN LOKAVCU

              

 

 

 

 ZAČETEK TEČAJA  VP1:

VOLČE  - ČETRTEK 20.01.2022 OB 18 URI

LOKAVEC - ČETRTEK 03.02.2022 OB 18 URI

 

 

 

             LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO GORICA NOVA GORICA

 

                                      O R G A N I Z I R A

Tečaj  osnovnega šolanja lovskih psov  VP-1

 

Tečaj je namenjen  šolanju mladih psov.  Potekal bo PO DOGOVORU TEČAJNIKOV  dvakrat tedensko v večernem času. Glede na število in  bivališče prijavljenih tečajnikov bo  tečaj potekal v Volčah pri Tolminu in v Lokavcu pri Ajdovščini.

Za člane LKD Gorica-Nova Gorica in člane  LD, ki sofinancirajo delovanje LKD Gorica-Nova Gorica je tečaj brezplačen, za ostale udeležence je cena  tečaja  120 € . Tečaj se bo pričel   s teoretičnim delom januarja 2022. O datumu in kraju bodo prijavljeni tečajniki obveščeni.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite spletno ali dok. prijavnico na spletni strani  LKD Gorica. https://www.lkd-gorica.si/sl/content/lkd-gorica/akti.html

 

           Za dodatne informacijo o tečaju pokličite  041 695-660 (Ivo Leban), ali 041 478 388 (Angel Vidmar)

 

PNZ ZA GONIČE IN BRAK JAZBEČARJE V LD TOLMIN

LKD Gorica – Nova Gorica je v sodelovanju z LD Tolmin v soboto, 23.10.2021 izpeljala lovsko kinološko prireditev PNZ za goniče in brak jazbečarje.

Zbrali smo se ob 8. uri na parkirišču pri vhodu v Tolmin.

Po pregledu rodovnikov, knjižic o cepljenju in čipov psov je sledil zbor vseh prisotnih.

Po pozdravu vodje prireditve je navzoče pozdravil starešina LD Tolmin Igor Humar ter na kratko opisal LD Tolmin in njeno delovanje. Zahteve, ki jih od psov za uspešno opravljeno preizkušnjo je predstavil sodnik Miloš Ambrožič.

Na preizkušnjo je bilo prijavljenih 11 vodnikov s svojimi psi. Preizkušnje se jih je udeležilo 8. Na ogled preizkušnje je prišlo tudi 9 lovskih pripravnikov.

Vodnike s svojimi psi smo razdelili v 2 skupini ter opravili žreb sodnikov, zatem pa sta obe skupini odšli na teren, ki so ga izbrali člani LD Tolmin.

Skupina, ki je odšla nad vasjo Gabrje s sodnikov Mihom Ambrožičem se je po dobrih 2 urah že vrnila na zborno mesto v Kampu Gabrje, druga skupina, ki je bila v Pologu v TNP pa se je vrnila uro kasneje. Tam je sodil Miloš Ambrožič.

Že pred razglasitvijo rezultatov so vsi vodniki pohvalili izbrani teren ter zastopanost divjadi v lovišču.

Sledila je razglasitev rezultatov. Vsi psi, ki so bili pripeljani na preizkušnjo so le-to opravili.

Sledila je dobra malica ter dobra kapljica za katero so poskrbeli člani LD Tolmin.

V imenu LKD Gorica – Nova Gorica bi se še enkrat zahvalil LD Tolmin in njihovim članom, ki so nas vodili po lovišču ter na koncu pogostili. Hvala obema sodnikoma za njihovo strokovno opravljeno delo.

 

Kinološki pozdrav,

Vodja prireditve                                                                                       Igor Koren

LKD GORICA - NOVA GORICA JE BILO SOORGANIZATOR V DVEH MEDNARODNIH PREIZKUŠNJAH ZA JAZBEČARJE

Klub ljubiteljev psov jamarjev na Krasu in Vipavski dolini dne 9. In 10.2021 organiziral v soorganizaciji z LKD Gorica dve mednarodni preizkušnji. In sicer Vsestransko uporabnostno preizkušnjo za jazbečarje ( VUP – CACIT ) in Vsestransko uporabnostno preizkušnjo za pritlikave in kunčje jazbečarje ( VUP – CACIT ). Kot sodelujoči partner je pristopila tudi Brkinsko – Kraška zveza lovskih družin. Teren za izvedbo tekmovanja so nudila LD Štanjel, LD Dolce – Komen, LD Jezero Komen, LD Kras – Dutovlje in LD Hubelj Ajdovščina.

Preizkušnjo je opravljalo 17 vodnikov ( prvi dan 10 in drugi dan 7 ), iz petih držav.

Prvi dan se je tekmovanje začelo na Krasu,kjer so vodniki s psi opravljali vse gozdne predmete ( krvna sled, odložljivost s strelomirnostjo, šarjenje, mirnost na stojišču ). Nato pa so odšli v LD Hubelj, kjer so opravljali vodno delo in v Lokavcu delo v rovu. Zaključek tekmovanja je bil organiziran v LD Hubelj, v njihovi lovski koči.

Drugi dan pa so bile vse discipline na Krasu, enako tudi zaključek, v lovski koči LD Štanjel.

Na obeh prireditvah sta zmagala Slovenska vodnika. ( rezultati spodaj )

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi tekmovanja, lovcem lovskih družin, LKD Gorica in Brkinsko – Kraški zvezi lovskih družin. Le ti so poskrbeli za nudenje terena, varno vodenje po lovišču ter odlično pogostitev.

Damjana Žnidaršič – Švegelj strokovni vodja prireditev

 

Mednarodna vsestranska preizkušnja za jazbečarje VUP CACIT

Internationale VGP CACIT Štanjel – Lokavec 9.10.2021

 

CHARMING TAIL'S WAKE ME UP AT 5

SLR Jr 002533

14.4.2018

Vodnik  : Robert Vidervol, SLO

388 točk, I.a nagradni razred, CACT / CACIT , 1. MESTO

 

TÜSÖKSORI – UGRASZTO JÄGER – FRITZ

SLR Jr 002554

Vodnik :  Leo Fabiani SLO

380 točk I b nagradni razred, R. CACT / R.CACIT , 2.MESTO

 

CAHRMING TAIL'S JEFE GOYA

SLRJr 002578

22.5.2019

Vodnik :  Jan Moder SLO

378 točk, I.c nagradni razred NAJBOLJŠA KRI , 3. MESTO

 

BOR Z POLESI CIKHAJE

ČLP/J94854/18

Vodnik :  Lucie Horsakova CZ

370 točk, I d nagradni razred,  4.MESTO

 

CHARMING TAIL'S JAVELIN'S PALOMA   

SLRJr 002579

Vodnik  : Martina Krančan SLO

369 TOČK, I.e nagradni razred   NAJBOLJŠA VODA, 5 MESTO

 

ANTON VON DER MAGNA KYBELE FCI

VDH/ DTK Nr 172064R / Zw

Vodnik :  Nadja Rickert DE

343 točk, II a nagradni razred, 6.MESTO

 

 

HUNTER VON BRETANO

VDH / DTK 1217111R / Zw

Vodnik  : Alexnadra Wunsch DE

337 točk, II.b nagradni razred,  7.MESTO

 

BARONESSE VON MONDSCHEINKREUZ FCI

ÓHZB RD 24622 A

15.5.2014

Vodnik  :  Walter Posch AT

329 točk, II c nagradni razred,  8.MESTO

 

ARCHY II VON JAGER JAKOPČEVIĆ

HR 14327 Jod

Vodnik / Führer : Ivan Soltan HR

323 točk, II.d nagradni razred,  9.MESTO

 

CASIMIR VOM MONDSCHEINKREUZ FCI

ÖHZB RD 25174 A

Vodnik :  Marianne Posch AT

307 točk, II c nagradni razred,  10.MESTO

 

 

Mednarodna vsestranska preizkušnja za pritlikave in kunčje  jazbečarje VUP CACIT

Internationale VGP fúr Zwerg und Kaninchen Dachshunde CACIT

 

ARTEMIS CARNIUM – MISI

SLRJrp 000014

Vodnik :  Miran Kačič SLO

206 točk, I. a nagradni razred, CACT / CACIT , 1. MESTO

 

CINAMON MONI FIDESCANIS

SLRjp 000037

31.3.2018

Vodnik : Vilma Alina Bezenšek

192 točk, I. b NAGRADNI RAZRED, R.CACT / R.CACIT, NAJBOLJŠA KRI, 2 MESTO

 

ZIMERBUDE VIKI

ČLP / JTK / 97140 / 19

Vodnik :  Marketa Gdulova CZ

166 točk, I.c nagradni razred, NAJBOLJŠA VLEČKA , 3.MESTO

 

RAIME ALFA SAMUEL

ČLP/ JTK / 98366

Vodnik  : Lenka Remarova CZ

141 točk, II a nagradni razred, 4 MESTO

 

SYLENI ZNAK WEGI

ČLP / JTK / 97923 / 20

Vodnik  : Hana Polcrova CZ

133 točk II. b nagradni razred, 5.MESTO

 

DIANA OD HRADIŠT'SKEHO PODHRADI

Vodnik : Lenka Malikova CZ

Disk.

 

YAA- YA DOGABO

ČLP / JTK / 96709

Vodnik  : Kamila Kalbaćova CZ

Disk.

 

JZP, ŠPP, PP za ptičarje LD TABOR DORNBERK - BRNIK

SOBOTA: 09.10.2021 ob 8. uri  so se udeleženci zbrali pri PUBU v Braniku, po opravljenih formalnostih so najprej  opravili vodno delo. Zatem pa so na  poljih in sadovnjakih   v okolici Dornberka opravili še ostale zahtevane discipline.

Na preizkušnjo je bilo prijavljenih 6 psov : 3 Nemški kratkodlaki ptičarji, 2. Nemška  žimavca in kratkodlaki Madžarski ptičar. 5. psov je preizkušnjo uspešno opravilo, 1.pes pa ni pokazal dovolj znanja.  Po mnenju sodnika so bili na preizkušnjo pripeljani izredno kvalitetni psi, manj pa so bili zadovoljni z delom vodnikov , ki so premalo dela vložili v šolanje psov.    

Zahvala LD TABOR DORNBERK- BRANIK  za pomoč pri izpeljavi preizkušnje in pogostitve po končanem delu.

Kinološki pozdrav.

 PNZ ZA GONIČE IN BRAK JAZBEČARJE + TO V LD NANOS.

V sobota 02.10.2021 smo se zbrali pred lovsko kočo LD NANOS. V lepem sicer nekoliko hladnem vremenu smo najprej ob kavici in čaju opravili administrativne zadeve: pregled rodovnikov, knjižic o cepljenju ter kontrola čipov pri psih. Po začetnem nagovoru vodje prireditve , je besedo prevzel starešina LD Nanos Ambrožič Miloš in predstavil lovsko družino in njeno delovanje. Isti govornik je v imenu sodnikov predstavil načrt in zahteve , ki jih  od psov pričakujejo za uspešno opravljeno preizkušnjo. Žal smo izvedeli, da bo eden od sodnikov iz osebnih razlogov nekoliko zamudil in se vodnikom v njegovem imenu opravičujemo.

 Na preizkušnjo je bilo prijavljenih 18 psov , udeležilo pa se jih je 17.  Od tega 6 tudi za oceno zunanjosti. Zastopanih je bilo kar 9 lovskih pasem: brandl brak 6, Srbski gonič 2, brak jazbečar 2, kratkodlaki Istrski gonič 2,  po en predstavnik pa: Posavski gonič, Beagle, Nemški gonič, Baset hound in Dalmatinec. Vsi psi, ki so bili pripeljani na preizkušnjo so pokazali dovolj znanja in so preizkušnjo uspešno opravili. 7 psov s I. nagradnim razredom, 10 pa z II. nagradnim razredom. Seveda je k dobremu uspehu psov pripomogla številčna divjad, ki jo premore lovišče LD Nanos in seveda dobro izbrani tereni s strani vodstva LD.

Preizkušnjo si je z zanimanjem ogledalo 5 lovskih pripravnikov.

Na koncu bi se rad v imenu LKD Gorica –Nova Gorica zahvalil sodnikom za strokovno in korektno opravljeno delo. LD Nanos in njenim članom, ki so pomagali na preizkušnji, še posebna zahvala kuharici za odlično, po izjavi enega udeleženca;'' brutalno dobro PAŠTO''.

Vodja prireditve

Jožko Vidmar

 

UP PREIZKUŠNJA PO UMETNI KRVNI SLEDI ZA VSE PASME LOVSKIH PSOV  TER OCENA ZUNANJOSTI

Po izredno slabih vremenskih napovedih in nevihtnem dopoldnevu ,se je v petek popoldan le  nekoliko umirilo. Na Colu so me  17.09.2021 ob 15,30  pričakali Lovci LD COL. Presenečen sem bil koliko pripravljenosti je bilo pomagati pri izvedbi te preizkušnje, pomagati ne glede na tako slabe vremenske napovedi. Veliko število izkušenih lovcev pa tudi mladih in pripravnikov si je želelo ogledati in pomagati pri postavljanju umetne krvne sledi. Seveda pa so na postavljanje sledi smeli le spremljevalci, ki so bili v pomoč sodnikoma Radošu Burniku in Andreju Zabukovcu.

18.09.2021 smo se zbrali na parkirišču ob igrišču na Colo. S kavico in sladkim prigriskom so nas pričakali gostitelji današnje preizkušnje. Po pregledu dokumentacije prijavljenih psov je sledil pozdrav in nagovor vodja prireditve. LD Col in njeno delovanje je predstavil starešina Silvester Peljhan, pozdravil sodelovanje  z LKD Gorica- Nova Gorica in zaželel sodelovanja tudi v prihodnje. Radoš Burnik je v imenu sodniškega zbora vodnikom predstavil potek preizkušnje in kriterije za ocenjevanje njihovih lovskih psov.

Na UP po umetni krvni sledi se je prijavilo 6 vodnikov s svojimi psi, en vodnik je svojo prijavo preklical  pred preizkušnjo. Na preizkušnjo so vodniki pripeljali 2. Bavarska barvarja, 2. Nemška prepeličarja in 1. Slovaškega goniča. Opravljena je bila ocena zunanjosti pri Bavarskem barvarju. Na terenu je sledil najprej preizkus strelo mirnosti , ki so jo psi dobro opravili. Razdeljeni smo bili v dve skupini po v vrstnem redu kot so se vodniki prijavljali na preizkušnjo. Delo krvosledcev je zelo zahtevno , zato je tudi preizkušnja zahtevna tako za pse kot vodnike.  Pes. ki opravi UP po krvni sledi mora biti v največji meri pripravljen izslediti ranjeno divjad in ji skrajšati muke, ki smo jih s slabim strelom povzročili lovci.

V pisarji LD Col sta sodnika izpolnila ocenjevalne liste in jih ob komentarjih ocen, ter navodilih za nadalnje delo s psi predala vodnikom. Preizkušnjo sta opravila le dva psa, ostali trije niso pokazali dovolj znanja ali pa so imeli slab dan tako psi kot vodniki.  Dosledno upoštevanje kriterijev  sodnikov pri ocenjevanju je pokazalo, da je krovsledništvo vrh kinološke  dejavnosti. Saj gre za humano dejanje , ki ga je treba jemati z vso resnostjo.  

Preizkušnjo so si ogledali 4 lovski pripravniki in bili so navdušeni.

Na koncu bi se rad v imenu LKD Gorica -  Nova Gorica zahvalil članom LD Col , za topel sprejem v njihovo lovišče, ter na koncu za pogostitev z odličnim GOLAŽOM, saj smo se ob njem in kozarčku rujnega , v sproščenem pogovoru zadržali še pozno v popoldan. Zahvala tudi sodnikoma za korektno oceno sodelujočih psov.

Kinološki pozdrav

Vodja prireditve   Jožko Vidmar

PNZ JAMARJI IN OCENA ZUNANJOSTI

Dne 11.9.2021 je LKD Gorica-Nova Gorica v Volčah organiziralo PNZ in telesno oceno za jamarje . Na preizkušnjo se je pri našem tajniku prijavilo 6 vodnikov s svojimi psi. Eden od teh je en dan prej odpovedal udeležbo. 

 Dan pred preizkušnjo nas je lastnik lisice obvestil, da bomo morali prvo preizkušati delo v rovu ker bo moral potem lisico odpeljati še na drugo preizkušnjo. V posvetu z sodnikom Bandelj Robertom sva se odločila, da obvestim tekmovalce, da pridejo pol ure prej na preizkušnjo, kajti ugotovila sva da v kolikor se nam rov preveč zavleče bodo imeli psi pri dvigu divjadi zelo velike težave, kajti teren je izredno suh in to smo tudi storili. 

Na dan prireditve so začeli tekmovalci prihajati kmalu po 7 uri. V rovu smo preizkušali 4 pse, ki so tudi lepo izdelali rov, en lastnik se je odločil da bo delal samo delni preizkus brez rova. 

Po končanem rovu smo pohiteli na teren, da bi imeli psi dobre pogoje za gonjo. Gonjo so opravili vsi psi brez napake. 

Nadaljevali smo pri jezeru, kjer smo preizkusili vodo ljubnost psov, vsi psi so pokazali izredno vodo ljubnost . 

Po končanem vodnem delu smo se odpeljali nazaj k rovu, kjer je sodnik telesno ocenil še 2 lovska psa. Za mjegov trud se mu zahvaljujem, prav tako tudi LD Volče.

Preizkušnje sta se udeležila 2 lovska pripravnika. 

Zanimivost pri jamarjih, ki jo opažam že več let je, da se preizkušnje udeleži več članov družine kar je zelo lepo.

Sodik je na koncu podelil rodovnike ter pokomentiral delo vsakega psa .

Vsi smo ostali še dogo časa v veselem pogovoru.

 

kinološki pozdrav, 

Leban Ivo- vodja prireditve 

ZBOR ČLANOV LKD

V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je  dne 5.6.2021 potekal redni leti volilni zbor članov Lovsko kinološkega društva Gorica-Nova Gorica. 

Preberi več