Organi društva

ORGANI LOVSKO KINOLOŠKEGA DRUŠTVA GORICA NOVA GORICA

  UPRAVNI DOBOR    
  Angel Vidmar   predsednik
  Ivan Leban    podpredsednik
  Jožko Vidmar     tajnik
  Petra Pehavec   blagajničarka
  Oton Zabreščak    
  Igor Koren    
  Goran Debenkaj    
  Robert Peras    
  Filip Bak    
  Aleš Ličen     
  Hana Lozej    predsednica strokovne komisije
       
  STROKOVNA KOMISIJA    
  Miloš Ambrožič     kinološki sodnik
  Miha Ambrožič       kinološki sodnik
  Hana Lozej      kinološka sodnica
  Vladimir Kobal      kinološki sodnik
  Jana Korošec     kinološka sodnica
  Bojana Hladnik      kinološka sodnica
  Peter Razpet      kinološki sodnik
  Saša Volarič     kinološki sodnik
       
       
  DISCIPLINSKA KOMISIJA    
  Danilo Štekar   predsednik
  Ljubo Mrevlje     član
  Borut Mužič    član
  Marjan Peljhan     namestnik predsednika
  Marjan Vidmar   namestnik člana
  Darjo Spačal    namestnik člana
       
  NADZORNI DOBOR    
  Primož Bone   predsednik  
  Stojko Jančič    član
  Milan Ivančič   član