Organi društva

ORGANI LOVSKO KINOLOŠKEGA DRUŠTVA GORICA NOVA GORICA

  UPRAVNI DOBOR    
  Primož Bone   predsednik    041 688 605
  Erik Golob    
  Jožko Vidmar     tajnik            041 853 396
  Jure Kravanja    
  Jani Sirk    
  Igor Koren    
  Tadej Hrovat    
  Robert Peras    
  Marjan  Palk    
  Drko Miklavčič     
  Hana Lozej    predsednica strokovne komisije
       
  STROKOVNA KOMISIJA    
  Miloš Ambrožič     kinološki sodnik
  Miha Ambrožič       kinološki sodnik
  Hana Lozej      kinološka sodnica
  Vladimir Kobal      kinološki sodnik
  Jana Korošec     kinološka sodnica
  Bojana Hladnik      kinološka sodnica
  Peter Razpet      kinološki sodnik
  Saša Volarič     kinološki sodnik
       
       
  DISCIPLINSKA KOMISIJA    
  Anton Iskra   predsednik
  Miha Ambrožič   član
  Borut Mužič    član
  Marjan Peljhan     namestnik predsednika
  Benjamin Purgar   namestnik člana
  Darjo Spačal    namestnik člana
       
  NADZORNI DOBOR    
  Angel Vidmar   član 
  Boštjan Debenjak    član
  Milan Ivančič   član