Organi društva

ORGANI LOVSKO KINOLOŠKEGA DRUŠTVA GORICA NOVA GORICA

  UPRAVNI DOBOR    
  Primož Bone    predsednik    041 688 605
  Jani Sirk    podpredsednik
  Jožko Vidmar      tajnik            041 853 396
  Marjan Paljk    blagajnik
  Erik Golob    
  Jure Kravanja    
  Igor Koren    
  Tadej Hrovat    
  Robert Peras    
  Darko Miklavčič     
  Hana Lozej    predsednica strokovne komisije
       
  STROKOVNA KOMISIJA    
  Miloš Ambrožič     kinološki sodnik
  Miha Ambrožič       kinološki sodnik
  Hana Lozej      kinološka sodnica
  Vladimir Kobal      kinološki sodnik
  Jana Korošec     kinološka sodnica
  Bojana Hladnik      kinološka sodnica
  Peter Razpet      kinološki sodnik
  Fabiani Leo     kinološki sodnik 
       
       
  DISCIPLINSKA KOMISIJA    
  Anton Iskra   predsednik
  Miha Ambrožič   član
  Borut Mužič    član
  Marjan Peljhan     namestnik predsednika
  Benjamin Purgar   namestnik člana
  Darjo Spačal    namestnik člana
       
  NADZORNI DOBOR    
  Angel Vidmar   predsednik 
  Boštjan Debenjak    član NO
  Milan Ivančič   član NO