Zbor članov 2018

V soboto 24.2.2018 je v Novi Gorici potekal zbor članov Lovsko kinološkega društva Gorica-Nova Gorica (LKD). Letni zbori članov so seveda namenjeni obravnavi dela v preteklem letu in načrtom za prihodnost oziroma tekoče leto. 

Tudi na zboru članov LKD je bilo tako. Devetdeset članov društva je najprej poslušalo obrazložitve analize iskanja zastreljene velike divjadi, ki jo je pripravil Peter Razpet, ki pa žal zaradi bolezni ni bil prisoten, zato je analizo povzel podpredsednik LKD Ivan Leban. Delo vodnikov psov krvosledcev je plemenito delo, ki ga vodniki krvosledcev opravljajo, zato je prav, da jim posvetimo še posebno pozornost. V nadaljevanju so udeleženci poslušali poročilo organov LKD. V razpravi, ki jo je vodil predsedujoči Mitjan Vidmar so številni člani posebno pozornost namenili neupravičenim ukrepom Kinološke zveze Slovenije zoper LKD, ki poskuša onemogočiti delovanje LKD. LKD je v letu 2017 v celoti izpolnil plan dela, razen odpovedi ene izmed kinoloških prireditev. Prireditve so bile strokovno organizirane in vodene. Po predstavitvi sklepa KZS o prepovedi organiziranja kinoloških prireditev LKD-ju v letu 2018, in predstavitvi dokumentov, ki celoten sklep postavljajo na LAŽ, so navzoči izrazili soglasno in polno podporo vodstvu LKD. Vodstvu LKD so izrekli soglasje za uporabo vseh pravnih sredstev zoper Kinološko zvezo Slovenije.

Seveda smo na zbor članov vabili tako predsednika KZS Egona Dolenca kakor tudi prvega podpredsednika zadolženega za lovsko kinologijo Jožeta Velikonjo, da bi lahko članom pojasnila ukrepe KZS zoper LKD pa z vabljenjem nismo bili uspešni. Predsednik KZS se je opravičil, ker je bil v tujini, zaradi zadržanosti se je opravičil tudi, ko smo ga vabili na sestanek Upravnega odbora in strokovne komisije. Tudi Velikonja, kot dolgoletni član LKD verjetno ni zmogel poguma pogledati članom v obraz.

Navzoči so bili tudi kritični do delovanja Zveze Lovskih družin Gorica, saj so posamezniki napovedali skupno prijavo informacijskemu pooblaščencu zaradi nezakonite uporabe njihovih osebnih podatkov, ter včlanjevanju v ZLD proti njihovi volji. V številnih razpravah je bila jasno izražena volja in želja za nadaljnje uspešno delo LKD. Zbor članov je soglasno sprejel tudi spremembe Statuta LKD, ki ga je bilo potrebno spremeniti zaradi spremembe sedeža LKD in zaradi spremembe Zakona o društvih.

Zbor se je seveda tako kot je to običajno končal z družabnim srečanjem članov.