UP po krvni sledi v LD Kozje Stena

V petek 22.9.2017 smo se pri lovskem domu LD Kozje Stena ob 15 uri zbrali kinološki sodniki, da postavimo sledi za sobotno UP preizkušnjo po umetni krvni sledi. 

V petek 22.9.2017 smo se pri lovskem domu LD Kozje Stena ob 15 uri zbrali kinološki sodniki Jure Pagon , Radoš Burnik, Dejan Poljanšek, predsednik LKD Gorica Angel Vidmar, vodja prireditve Jožko Vidmar in kot spremljevalci člani LD Kozje Stena: Peter, Mitjan, Zmago, Franc, Marjan in Miran , da postavimo sledi za sobotno UP preizkušnjo po umetni krvni sledi. Nismo izgubljali besed saj smo vedeli da nas čaka zahtevno delo.

Odpeljali smo se na območje ker smo predvideli izpeljavo preizkušnje. Sodniki in spremljevalci so se v naprej določenih smereh podali na delo na zelo zahtevnem terenu. Še pred nočjo so bile krvne sledi postavljene in za kratek čas smo se zadržali v brunarici KOŠUTKA.

Sobota 23.9.2017 smo se v hladnem jutru zopet zbrali pri lovskem domu LD Kozje Stena in se od tam odpeljali do Košutke, kjer smo opravili uradni del preizkušnje. Po uvodne pozdravu vodje prireditve, je nekaj besed o lovsko kinološkem društvu povedal predsednik LKD Gorica Angel Vidmar in se ob tej priložnosti zahvalil LD Kozje Stena za dobro sodelovanje. Na kratko je bila s strani gospodarja predstavljena LD Kozje Stena. Potem pa so prevzeli besedo Sodniki .

Za vodjo sodnikov so izbrali Radoš Burnika, ki je predstavil sam potek dela po krvnem sledi in kriterije za ocenjevanje. Na preizkušnjo je bilo prijavljenih 7 vodnikov z svojimi psi. V delu na umetni krvni sledi so sodelovali 3. Bavarski barvarji, Honoverski barvar, Brandel brak , Nemški lovski terier ter Nemški žimavec . 2 psa sta preizkušnjo opravila z I. nagradnim razredom, 1 pes z II. drugim nagradnim razredom in 1 pes z III. nagradnim razredom. Žal 3 psi niso pokazali dovolj znanja in zbranosti zato preizkušnje niso opravili.

Preizkušnje se je udeležilo tudi 7 lovskih pripravnikov. Kinološki sodnik Jure Pagon je postavil krajšo predstavitveno krvno sled. Pred samo predstavitvijo praktičnega prikaza dela psa krvosledca, je lovskim pripravnikom obširno pojasnil pomen krvosledništva, tre jim iz svojih bogatih izkušen podal veliko informacij, ki jim bodo pri lovskem udejstvovanju še kako prav prišle. Psička z vodnikom je predstavitveno sled izdelala z odliko in mogoče kakšnemu pripravniku vzbudila željo po lovskem psu.

Po razglasitvi rezultatov se je vodja prireditve zahvalil kinološkim sodnikom za strokovno opravljeno delo, vodnikom psov za požrtvovalno delo pri vzgoji svojih štirinožnih prijateljev, LD Kozje Stena in njenim članom za pomoč pri izvedbi prireditve, saj je le dobro sodelovanje LKD z lovskimi družinami garancija za razvoj naše kinologije, ki pa je nepogrešljivi del LOVSTVA.

Nadaljevali smo v sproščenem pogovoru v prelepem delu našega lovišča, ob kozarčku in po besedah udeležencev, odličnem pasulju.


Vodja prireditve Jožko Vidmar