PNZ goničev in brak jazbečarjev v LD Grgar

V soboto 28. 10 2017 smo se ob 8. uri v prijetnem vzdušju, ob kavici in čaju zbrali pri lovski koče LD GRGAR. Po popisu in pregledu dokumentacije smo pričeli z uradnim delom.

Vodja prireditve je pozdravil vse prisotne , še posebej pa predstavnike LD Grgar in sodnike. Starešina LD ANTON PARAVAN je predstavil njihovo družino in njeno delovanje. V imenu sodniške trojke ( Miloš Ambrožič, Peter Razpet, Niko Mrak) je spregovoril Miloš Ambrožič. Vodnikom je pojasnil kaj bodo zahtevali od njihovih psov in kakšni kriteriji veljajo pri oceni. Sodniki so še izžrebali skupine in s spremljevalci LD Grgar odšli na teren. Miloš Ambrožič pa je pred tem opravil še telesno oceno. Kmalu se je po dolini slišalo glasno zvonenje goničev. Na preizkušnjo se je prijavilo 16. vodnikov s svojimi psi, na prireditev pa jih je prišlo 15.

In kar 8 različnih pasem: 3. Nemški goniči, 2. Kratkodlaka Istrska goniča, 2. Posavska goniča, 2. Brandl braka, 2. Srbska goniča, 2. Brak jazbečarja, 1. Dalmatinec in 1. Slovaški gonič.

Pisana druščina goničev se je pričela vračati k lovski koči, iz obrazov vodnikov je bil razbrati, da so njihovi psi delo dobro opravili. Potrebno je bilo počakati le še sodniške ocene njihovega dela. Z veseljem smo ugotovili, da so vsi psi pokazali dovolj znanja in so preizkušnjo opravili. Kar 10 psov je preizkušnjo opravilo s točkami za I. nagradni razred, 4. za II. nagradni razred in 1. za III. nagradni razred.

Prireditve so se udeležili tudi 4. lovski pripravniki, ki so spremljali delo lovskih psov na terenu.

Zahvala sodnikom za strokovno opravljeno delo, vodnikom za potrpežljivost pri vzgoji svojih psov, saj so lovski psi nepogrešljivi del lova, lovec brez psa je le pol lovec.

Za odličen uspeh na preizkušnji so veliko pripomogli člani LD Grgar, ki so nas popeljali v predele lovišča , kjer je bilo dovolj divjadi, da so lahko vsi psi pokazali svoje sposobnosti. Zato bi se jim v imenu LKD Gorica zahvalil, za topel sprejem in pogostitev na koncu prireditve.

Vodja prireditve Jožko Vidmar