ZBOR ČLANOV LKD GORICA-Nova Gorica 2023

 

 

V  A  B  I  L  O

Vabim vas na zbor članov Lovsko kinološkega društva Gorica - Nova Gorica, ki bo v soboto  25.02.2022  ob 18.00 uri v prostorih Dijaškega doma na Streliški poti v Novi Gorici.

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Pozdrav predsednika in otvoritev zbora članov
 2. Predstavitev analize iskanja zastreljene divjadi v letu 2022
 3. Izvolitev organov zbora: delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije
 4. Poročila o delu  organov društva za leto 2022
 • upravni odbor- predsednik LKD
 • strokovna komisija
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija
 1. Razprava o poročilih in potrditev poročil
 2. Finančno poročilo  za leto 2022: predstavitev, razprava in potrditev
 3. Potrditev članarine in prispevka LD za leto 2023
 4. Finančni načrt  za leto 2023: predstavitev, razprava in potrditev
 5. Razno

S spoštovanjem in lovsko kinološkimi pozdravi !

                   

                      Primož Bone

Predsednik LKD Gorica - Nova Gorica

 

 

Predsednik  LKD Gorica –Nova Gorica g. Primož Bone pozdravi vse navzoče in se zahvali za njihovo udeležbo. Ker ugotavlja , da v dvorani  ni prisotnih dovolj članov za nadaljevanje zbora, pričetek zbora premakne na 18:15 tako kot zahteva 24. člen statuta LKD Gorica Nova Gorica .

Analizo iskanja zastreljene divjadi  je pripravil Peter Razpet ,ker  je bil službeno zadržan je analizo predstavil Emanuel Vidmar. Sama analiza je zajemala podatke iskanja v LD , ki sodelujejo z LKD Gorica in iskalcev- krvosledcev članov LKD Gorica –Nova Gorica. Za pregledno pripravljeno analizo  se zahvaljujemo Petru za predstavitev pa Emanuelu.

Za tem smo zbor članov nadaljevali po dnevnem redu.