ZBOR ČLANOV LKD GORICA - NOVA GORICA 2022

V dijaškem domu na streliški v Novi Gorici je 19.03.2022 potekal zbor članov LKD Gorica -Nova Gorica

Predsednik  LKD Gorica –Nova Gorica g. Primož Bone pozdravi vse navzoče in se zahvali za njihovo udeležbo. Ker ugotavlja , da v dvorani  ni prisotnih dovolj članov za nadaljevanje zbora, pričetek zbora premakne na 18:15 tako kot zahteva 24. člen statuta LKD Gorica Nova Gorica. V tem času je g. Peter Razpet predstavil analizo iskanja zastreljene divjadi, ki jo je pripravil iz podatkov vnešenih v aplikaciji Lisjak, za trud se mu zahvaljujemo. Zatem se je zbor članov LKD nadaljeval po dnevnem redu.