PNZ ZA GONIČE IN BRAK JAZBEČARJE V LD TOLMIN

LKD Gorica – Nova Gorica je v sodelovanju z LD Tolmin v soboto, 23.10.2021 izpeljala lovsko kinološko prireditev PNZ za goniče in brak jazbečarje.

Zbrali smo se ob 8. uri na parkirišču pri vhodu v Tolmin.

Po pregledu rodovnikov, knjižic o cepljenju in čipov psov je sledil zbor vseh prisotnih.

Po pozdravu vodje prireditve je navzoče pozdravil starešina LD Tolmin Igor Humar ter na kratko opisal LD Tolmin in njeno delovanje. Zahteve, ki jih od psov za uspešno opravljeno preizkušnjo je predstavil sodnik Miloš Ambrožič.

Na preizkušnjo je bilo prijavljenih 11 vodnikov s svojimi psi. Preizkušnje se jih je udeležilo 8. Na ogled preizkušnje je prišlo tudi 9 lovskih pripravnikov.

Vodnike s svojimi psi smo razdelili v 2 skupini ter opravili žreb sodnikov, zatem pa sta obe skupini odšli na teren, ki so ga izbrali člani LD Tolmin.

Skupina, ki je odšla nad vasjo Gabrje s sodnikov Mihom Ambrožičem se je po dobrih 2 urah že vrnila na zborno mesto v Kampu Gabrje, druga skupina, ki je bila v Pologu v TNP pa se je vrnila uro kasneje. Tam je sodil Miloš Ambrožič.

Že pred razglasitvijo rezultatov so vsi vodniki pohvalili izbrani teren ter zastopanost divjadi v lovišču.

Sledila je razglasitev rezultatov. Vsi psi, ki so bili pripeljani na preizkušnjo so le-to opravili.

Sledila je dobra malica ter dobra kapljica za katero so poskrbeli člani LD Tolmin.

V imenu LKD Gorica – Nova Gorica bi se še enkrat zahvalil LD Tolmin in njihovim članom, ki so nas vodili po lovišču ter na koncu pogostili. Hvala obema sodnikoma za njihovo strokovno opravljeno delo.

 

Kinološki pozdrav,

Vodja prireditve                                                                                       Igor Koren