OCENJEVANJE ZUNANJOSTI 2021

LKD Gorica- Nova Gorica  je 27.03.2021 na kotalkališču v Solkanu, organiziralo ocenjevanje zunanjosti za vse  pasme lovskih psov.

Kmalu po potrditvi kinoloških prireditev za leto 2021 s strani Kinološke zveze Slovenije,  smo pristopili k iskanju in rezervaciji kinoloških sodnikov, urejanje soglasij pri VURS, sklepanju pogodbe s KS Solkan za najem kotalkališča. Po  objavi prireditev za leto 2021 na naši spletni strani, ter v revijah Lovec in Kinolog so pričele prihajati prve prijave. Ker smo v preteklem letu posodobili našo spletno stran, ki omogoča spletno prijavnico ali prijavnica v urejevalniku besedila, za vse kinološke prireditve, se je večina udeležencev tega tudi poslužila. Na prireditev se je prijavilo 46 vodnikov lovskih psov, ocenjenih je bilo 38 psov , 7. vodnikom  smo na priporočilo sodnika izdali potrdila in bodo ocenjeni na delovni preizkušnji, en pes pa ni bil ocenjen. 17. psov je prejelo odlično oceno, 10 prav dobro, 4. dobro in 7. zadostno. Prevladovali so goniči vseh pasem. Ocenjevanje zunanjosti so opravili štirje sodniki:  Jurij Rihtaršič, Robert Bandelj, Vladimir Kobal in Bojana Hladnik. Ob tej priliki se jim zahvaljujemo za  strokovno opravljeno delo, saj uradnih pritožb ni bilo.

Na sami prireditvi smo dosledno spoštovali priporočila in ukrepe, ki veljajo za zajezitev širjenja Covid 19. Vse prijavljene vodnike smo obvestili o terminskem razporedu, po 4 pse na uro za sodnika, obvezno nošenje mask, razkuževanje rok in držanje razdalje  2 metra. Zahvaljujemo se vsem vodnikom  za dosledno spoštovanje navodil in upoštevanje navodil članov UO LKD, ki so skrbeli za nemoten potek prireditve. Hvala vsem, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi prireditve.