Zbor članov društva

V soboto 25.2.2017 je v Novi Gorici potekal redni letni volilni Zbor članov LKD Gorica Nova Gorica. Na Zboru so člani društva obravnavali delo društva v preteklem letu. 

Člani so poročila soglasno potrdili. V razpravi so bili podani nekateri predlogi za še boljše delo LKD. Predsednik strokovne komisije je predstavil analizi iskanja zastreljene divjadi v lovskih družinah s katerimi LKD sodeluje in ostalo strokovno problematiko, ki se nanaša predvsem podatke o lovskih psih, ki jih LD vodijo v Lisjaku.

V zadnjem delu so potekale volitve novih organov LKD in predsednika LKD. Kandidata za predsednika sta bila dva in sicer Jože Velikonja in dosedanji predsednik LKD Angel Vidmar.

Na tajnem glasovanju so prisotni člani za predsednik izvolili dosedanjega predsednika LKD Angela Vidmarja, ki je po izvolitvi predstavil tudi člane UO, ki so jih navzoči člani LKD soglasno potrdili.