LKD GORICA-NOVA GORICA JE 01.04.2023 IZPELJALO OCENO ZUNANJOSTI VSEH PASEM LOVSKIH PSOV.

V soboto 1.4.2023 je v Solkanu v organizaciji našega društva potekala kinološka prireditev na kateri so kinološki sodniki ocenjevali zunanjost lovskih psov vseh pasem. Na prireditev so vodniki prijavili 57 lovskih psov, pripeljali pa so jih zaradi objektivnih razlogov 4 manj. Z pogledom na število prijavljenih iz pred nekaj predhodnih let se je letošnje število prijavljenih skoraj podvojilo, kar je za lovsko kinologijo zelo spodbudno, da bi se le taka prisotnost nadaljevala tudi v bodoče. 

Pri otvoritvi prireditve je navzoče pozdravil predsednik LKD Primož Bone, predstavil sodnike, ki bodo opravljali oceno zunanjosti lovskih psov ter zaželel vsem, tako lovskim pripravnikom, kot vodnikom psov in članom LKD, ter kinološkim sodnikom, uspešno opravljanje današnje prireditve.

Po uvodnem pozdravu so kinološki sodniki pričeli z ocenjevanjem zunanjosti:  Leo Fabiani (jamarji ), Vladimir Kobal  (ptičarji), Miloš Ambrožič (goniči, brak jazbečarji in barvarji), ter Alenka Pokorn            ( šarivci in prinašalci). Kinološki sodnik so se potrudili in svoje delo profesionalno opravili, saj pripomb udeležencev nismo imeli. Poleg ostalih sta bila prisotna še kinološka sodnika Janez Nahtigal in Petra Bogataj , sicer člana komisije za izobraževanje pri KZS, ker je naša članica Hana Lozej opravljala izpit za sodnika VI. FCI skupine

Kinološke prireditve se je udeležilo tudi 8 lovskih pripravnikov, katere je predavatelj za lovske izpite in izkušen poznavalec lovske kinologije Angel Vidmar vodil po prireditvenem prostoru. Predstavil jim je delovanje in pomen LKD in posamezne pasme psov za delo v loviščih, skratka bodoči lovci so po strokovni razlagi prejeli obilo vedenja, ki jim bo služilo pri pridobitvi lovskega izpita in pa seveda v lovskem stažu. Po končani predstavitvi jim je bila vpisana v dnevnik lovskega pripravnika udeležba.

Idealne razmere na pokritem kotalkališču v Solkanu, ter dobra organizacija sta prispevala k temu, da je bila prireditev v zadovoljstvo vseh sorazmerno hitro končana.

Tako kot je to običajno se je po prireditvi nadaljevalo družabno srečanje, članov UO in strokovne komisije, ki so pripomogli pri logistični izvedbi, ter nekaterih drugih udeležencev prireditve. Razšli smo se kakšno uro po opoldanskem zvonjenju z prijetnim vtisi in spomini.

 

 

Tekst: Primož Bone - vodja prireditve

 

Foto: Ivan Leban, Primož Bone