DOSEGLI SMO PORAVNAVO

S Kinološko zvezo Slovenije  smo na njeno pobudo  sklenili sodno poravnavo, ki je pravnomočna.

Za Lovsko kinološkim društvom Gorica Nova Gorica je tri leta dokazovanja Kinološki zvezi Slovenije, da naše društvo pri organizaciji kinoloških prireditev, ter pri našem delu nasploh ni storilo ničesar, za kar bi morali biti sankcionirani s tako drastičnim ukrepom, kot je bila prepoved organizacije kinoloških prireditev za leto 2018. To pomeni, da tudi naši kinološki sodniki niso storili nič nepravilnega.

Kar nekaj očitkov na naše delo, na to, da ne nudimo ustrezne pomoči lovskim družinam in vodnikom lovskih psov je v tem času prišlo v javnost tudi s strani Zveze lovskih družin Gorica. Tudi s pomočjo te Zveze in posameznikov so v povezavi s takratnim vodstvom Kinološke zveze Slovenije z odvzemom kinoloških prireditev za leto 2018   poizkušali uničiti 40. let uspešnega dela LKD Gorica Nova Gorica. Danes lahko zapišem, da so bili njihovi poizkusi neuspešni.

Najprej so v svoje nečedne rabote vključili Komisijo za strokovna vprašanja Kinološke zveze Slovenije, katerega člani so bili: Roman Heferlle- predsednik in Andrej Emih, Tomaž Burazer, Ervin Feregotto, Igor Rac, Tina Stergulc Krušič, ki je Upravnemu odboru KZS predlagala, da nam odvzamejo organizacijo kinoloških prireditev za leto 2018.

Upravni odbor v sestavi: Egon Dolenc -predsednik, Jožef Velikonja prvi podpredsednik, Rajko Pučnik, Andraž Opeka, Jožica Janežič in Samo Lubej so predlog o odvzemu soglasno potrdili. Člani UO, ki jih ni bilo na seji UO in so ukrepu molče pritrjevali pa so: Peter Dovč, Branislav Rajič, Katja Skulj in Miran Marš. Prav je, da poznamo vsa imena tistih, ki so nam želeli škodovati, pa se jim ni izšlo.

Dokazovanje   je zahtevalo veliko truda. Zahvaljujem se prav vsem, Upravnemu odboru in Strokovni komisiji LKD, predvsem pa Lovskim družinam in članom LKD, ki so verjeli, in se trudili, da je prišel dan, ko je Kinološka zveza morala sprejeti dejstvo, da je bil ukrep nepravičen in nam je škodoval.

Uspeli so doseči poravnavo, ki si jo je želela KZS v LKD pa smo nanjo pristali. Na spletni strani KZS je že objavljeno opravičilo, ki bo objavljeno tudi v reviji Lovec in Kinolog na polovici strani, verjetno v decembru ali januarju. Povrnjeni nam bodo tudi pravdni stroški. Vesel sem, da bomo zaključili mandatno obdobje brez tega težkega bremena preteklosti.

V LKD si želimo, da tudi v prihodnje, tako kot smo v preteklosti v dobrem, poštenem in partnerskem odnosu sodelovali z vsemi lovskimi družinami, Lovskimi zvezami, Kinološko zvezo Slovenije, Lovsko kinološkimi društvi, pasemskimi društvi in klubi, pa tudi s kolegi športnimi kinologi.   Naša edina želja je pomagati vodnikom lovskih psov in jim nuditi vso pomoč, ki jo lahko kot strokovna organizacija na področju kinologije nudimo. Verjamemo, da je takšna želja tudi vseh tistih, ki se pošteno in odgovorno, posredno ali neposredno ukvarjajo s kinologijo.

 S spoštovanjem in kinološkimi pozdravi.

  Angel Vidmar

Predsednik LKD Gorica Nova Gorica

 Lokavec 03.12.2020