PZP PTIČARJEV 2022 LD FAJTI HRIB RENČE

V soboto 9.4.2022 smo se zbrali v lovskem domu na Kremancah v LD Fajti hrib Rencče. Zbor je bil ob 8h.

Prijavljeni so bili trije vodniki z lovskimi psi. Prisotna sta bila dva sodnika - Kobal Vladimir in Volarič Saša, kar nekaj pripravnikov ter precej gledalcev. Vodja prireditve Miklavčič Darko sem predstavil LKD Gorico in potek prireditve v našem lovišču. Nato sem predal besedo sodniku Saši Volariču, ki je predstavil kaj in kako bodo ocenjevali delo psov. Na PZP ptičarjev se preizkuša naravne zasnove mladih psov.

Nato smo odšli v lovišče in prvi del preizkušnje opravili kot iskanje (šarjenje). Potem smo se preselili na bolj zaraščen teren, kjer so psi morali pokazati mirnost pred najdeno malo divjadjo (ferma).

Vsi psi so preizkušnjo opravili z visokimi številom točk.

Po opravljenih preizkušnjah sta sodnik napisala ocenjevalne liste. Nato pa ob komentarju dela in navodilih za nadalnje delo s psi, vodnikom podelila rodovnike in ocenjevalne liste, .

Po zaključku preizkušnje je sledil se lovski golaž s polento v lovskem domu.

Zahvala LD Fajti hrib Renče in njenim članom , ki so pomagali pri organizaciji preizkušnje.

Zahvala tudi sodnikoma za strokovno opravljeno delo.

 

Lep lovsko kinološki pozdrav!

 

Miklavčič Darko

ZAKLJUČEK TEČAJA VP1 V VOLČAH

S tečajem v Volčah smo letos pričeli 20.1. Prijavilo se je 13 vodnic in vodnikov iz našega LKD-ja. Tečajniki so prihajali iz območja od Goriških Brd pa vse do Bovca. Peter Raspet in spodaj podpisani sva naredila teoretično predavanje in se dogovorila kako bo tečaj potekal. Zaradi prevelikega števila psov, sva se odločila, da narediva 2 skupini. Tudi vreme nam je v letošnjem letu zelo dobro služilo, še za ostali dve leti nazaj. 

Letošnji tečajniki so bili zelo zvesti udeleženci, saj je bilo izostankov malo. To se je na koncu poznalo tudi pri njihovih psih. 

S tečajem smo zaključili 28.4., ko sta se ga udeležila tudi predsednik LKD-ja Primož Bone in tajnik LKD-ja Jožko Vidmar . Predsednik je vsakemu udeležencu podelil priznanje za udeležbo. Po zaključku smo se še dolgo zadržali ob soku in kapljici vina, ki so ga priskrbeli briški tečajniki. Ob tej priliki bi se zahvalil tudi Petru Razpetu, ki je skozi ves tečaj skrbel za foto material, ki smo ga za spomin razposlali vsem udeležencem. 

Drugo leto pa ponovno...

lep kinološki pozdrav Ivo Leban

Zahvala Petru in Ivotu za požrtvovalno in uspešno delo z vodniki in njihovimi psi.

 

OCENA ZUNANJOSTI LOVSKIH PSOV V SOLKANU

V soboto 2.4.2022 je v Solkanu v organizaciji našega društva potekala kinološka prireditev na kateri so kinološki sodniki ocenjevali zunanjost lovskih psov vseh pasem. Na prireditev so vodniki pripeljali 32 lovskih psov.

Pri otvoritvi prireditve je navzoče pozdravil predsednik LKD Primož Bone, predstavil sodnike, ki bodo opravljali oceno zunanjosti lovskih psov ter zaželel vsem, tako lovskim pripravnikom, kot vodnikom psov in članom LKD, ter kinološkim sodnikom, uspešno opravljanje današnje prireditve.

Po uvodnem pozdravu smo pričeli z ocenjevanjem zunanjosti, nekateri psi seveda iz različnih razlogov niso bili ocenjeni. Oceno zunanjosti si bodo lahko pridobili na drugih kinoloških prireditvah, ki jih bo LKD organiziral v letu 2022. Kinološki sodniki Leo Fabiani (jamarji in barvarji), Vladimir Kobal in saša Volarič (ptičarji), Miloš Ambrožič (goniči in braki) in Bojana Hladnik ( šarivci in prinašalci) so se potrudili in njihovo delo profesionalno opravili, saj pripomb udeležencev nismo imeli.

Kinološke prireditve se je udeležilo tudi 19 lovskih pripravnikov, katere sta Marjan Paljk in Robert Peras vodila po prireditvenem prostoru in jim predstavila delovanje LKD in seveda pomen kinologije in posameznih pasem psov za delo v loviščih. Po končani predstavitvi jim je bila vpisana v dnevnik lovskega pripravnika udeležba.

Idealne razmere na pokritem kotalkališču v Solkanu kljub izredno slabemu vremenu, saj je neprestano deževalo, ter dobra organizacija sta prispevala k temu, da je bila prireditev v zadovoljstvo vseh sorazmerno hitro končana.

Tako kot je to običajno se je po prireditvi nadaljevalo družabno srečanje, članov UO, strokovne komisije, ter nekaterih drugih udeležencev prireditve.

 

Tekst: Primož Bone - vodja prireditve

Foto: Ivan Leban, Primož Bone

ZBOR ČLANOV LKD GORICA - NOVA GORICA 2022

Predsednik  LKD Gorica –Nova Gorica g. Primož Bone pozdravi vse navzoče in se zahvali za njihovo udeležbo. Ker ugotavlja , da v dvorani  ni prisotnih dovolj članov za nadaljevanje zbora, pričetek zbora premakne na 18:15 tako kot zahteva 24. člen statuta LKD Gorica Nova Gorica. V tem času je g. Peter Razpet predstavil analizo iskanja zastreljene divjadi, ki jo je pripravil iz podatkov vnešenih v aplikaciji Lisjak, za trud se mu zahvaljujemo. Zatem se je zbor članov LKD nadaljeval po dnevnem redu.

Preberi več
ZAČETEK TEČAJA - VP1 v VOLČAH IN LOKAVCU

              

 

 

 

 ZAČETEK TEČAJA  VP1:

VOLČE  - ČETRTEK 20.01.2022 OB 18 URI

LOKAVEC - ČETRTEK 03.02.2022 OB 18 URI

 

 

 

             LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO GORICA NOVA GORICA

 

                                      O R G A N I Z I R A

Tečaj  osnovnega šolanja lovskih psov  VP-1

 

Tečaj je namenjen  šolanju mladih psov.  Potekal bo PO DOGOVORU TEČAJNIKOV  dvakrat tedensko v večernem času. Glede na število in  bivališče prijavljenih tečajnikov bo  tečaj potekal v Volčah pri Tolminu in v Lokavcu pri Ajdovščini.

Za člane LKD Gorica-Nova Gorica in člane  LD, ki sofinancirajo delovanje LKD Gorica-Nova Gorica je tečaj brezplačen, za ostale udeležence je cena  tečaja  120 € . Tečaj se bo pričel   s teoretičnim delom januarja 2022. O datumu in kraju bodo prijavljeni tečajniki obveščeni.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite spletno ali dok. prijavnico na spletni strani  LKD Gorica. https://www.lkd-gorica.si/sl/content/lkd-gorica/akti.html

 

           Za dodatne informacijo o tečaju pokličite  041 695-660 (Ivo Leban), ali 041 478 388 (Angel Vidmar)

 

PNZ ZA GONIČE IN BRAK JAZBEČARJE V LD TOLMIN

LKD Gorica – Nova Gorica je v sodelovanju z LD Tolmin v soboto, 23.10.2021 izpeljala lovsko kinološko prireditev PNZ za goniče in brak jazbečarje.

Zbrali smo se ob 8. uri na parkirišču pri vhodu v Tolmin.

Po pregledu rodovnikov, knjižic o cepljenju in čipov psov je sledil zbor vseh prisotnih.

Po pozdravu vodje prireditve je navzoče pozdravil starešina LD Tolmin Igor Humar ter na kratko opisal LD Tolmin in njeno delovanje. Zahteve, ki jih od psov za uspešno opravljeno preizkušnjo je predstavil sodnik Miloš Ambrožič.

Na preizkušnjo je bilo prijavljenih 11 vodnikov s svojimi psi. Preizkušnje se jih je udeležilo 8. Na ogled preizkušnje je prišlo tudi 9 lovskih pripravnikov.

Vodnike s svojimi psi smo razdelili v 2 skupini ter opravili žreb sodnikov, zatem pa sta obe skupini odšli na teren, ki so ga izbrali člani LD Tolmin.

Skupina, ki je odšla nad vasjo Gabrje s sodnikov Mihom Ambrožičem se je po dobrih 2 urah že vrnila na zborno mesto v Kampu Gabrje, druga skupina, ki je bila v Pologu v TNP pa se je vrnila uro kasneje. Tam je sodil Miloš Ambrožič.

Že pred razglasitvijo rezultatov so vsi vodniki pohvalili izbrani teren ter zastopanost divjadi v lovišču.

Sledila je razglasitev rezultatov. Vsi psi, ki so bili pripeljani na preizkušnjo so le-to opravili.

Sledila je dobra malica ter dobra kapljica za katero so poskrbeli člani LD Tolmin.

V imenu LKD Gorica – Nova Gorica bi se še enkrat zahvalil LD Tolmin in njihovim članom, ki so nas vodili po lovišču ter na koncu pogostili. Hvala obema sodnikoma za njihovo strokovno opravljeno delo.

 

Kinološki pozdrav,

Vodja prireditve                                                                                       Igor Koren